January 12, 2017

Яагаад “STUDY” ?

• Шинэ үеийн IBT TOEFL -ийн шинэчилсэн шилдэг хөтөлбөр

• Иж бүрэн тоноглогдсон интернэт лаборатори

• Нэг хүнд нэг компьютер

• Өндөр мэргэжлийн туршлагатай багш нар

• TOEFL-ийн сургалт эрхлэн явуулсан 18 жилийн туршлага

• IBT TOEFL-д шалгуулагчдын дундаж оноо 60-85-д хүрсэн

• IBT TOEFL-ийн сурах бичгийн урамшуулал